మేం పనికిమాలినయ్ రాయం,ఓ Like కొట్టుర్రి సాలు

 • ఆకుపచ్చా చందామామ నువ్వే లే నువ్వేలె
  ఇప్పుడిప్పుడే పచ్చని వరి నార్లు తయారైతున్నై గదా..మరి మీ చందమామ ఫొటో పెడితె ఎట్ల ఉంటది అంటరు. 

  ఎం లేదు భై,Simple. FaceBook ల @telanganapaata అని టైప్ జేసి మీ రైతు ఫొటో పోస్ట్ జెయ్యుర్రి. మీ రైతు గురించి ఎమన్న రాయాలె అనిపిస్తె రాయుర్రి, అది మీ ఇష్టం. 
  గిట్ల జేస్తె మీరు ఫోటో పెట్టినట్టు మాకు తెలుస్తది. 
  ఇల్ల పరేషాన్ అయ్యేటిది ఎం లేదు వయో, ఎంతో కష్టపడి మన నోటికి ఇంత కూడు పెట్టే రైతు మొకాన్ని దునియ జూడాలె గద. 
  అంతే తప్ప వేరె ఎం ఉద్దెశం లేదు. 

  ఓ సారి అలోచించుర్రి..
  మీరు ఎం అంటరో కింద Comment జెయ్యుర్రి 


 • You might also like

  4 వ్యాఖ్యలు:

  1. ప్రత్యుత్తరాలు
   1. ఎం లేదు భై,Simple. FaceBook ల @telanganapaata అని టైప్ జేసి మీ రైతు ఫొటో పోస్ట్ జెయ్యుర్రి. మీ రైతు గురించి ఎమన్న రాయాలె అనిపిస్తె రాయుర్రి, అది మీ ఇష్టం.
    గిట్ల జేస్తె మీరు ఫోటో పెట్టినట్టు మాకు తెలుస్తది.
    ఇల్ల పరేషాన్ అయ్యేటిది ఎం లేదు వయో, ఎంతో కష్టపడి మన నోటికి ఇంత కూడు పెట్టే రైతు మొకాన్ని దునియ జూడాలె గద.
    అంతే తప్ప వేరె ఎం ఉద్దెశం లేదు.
    ఏమన్న తప్పు అనిపిస్తె జెప్పుర్రి, ఎం అనుకొం.

    తొలగించు