మేం పనికిమాలినయ్ రాయం,ఓ Like కొట్టుర్రి సాలు

 • గావు పిల్లలు ఘటం కుండలు యాటా పోతులు యాపారిల్లలు Mic TV Bonam Paata 2018
  గావు పిల్లలు ఘటం కుండలు
  యాటా పోతులు యాపారిల్లలు 
  గుగ్గిలం మైసాచి తోటి 
  ఉసగొలిపే  ఊదు పొగలు 
  గణ గణ గంటల మోతలు 
  ధన ధన  డప్పుల దరువులు 
  గడ గడ గడ ఘాతలు  పెట్టే 
  బైంల్లోన్ల  పెడబొబ్బలు బొబ్బలు 
  బొబ్బలు  బొబ్బలు  బొబ్బలు 

  దండి బోనం  తీద్దుమే 
  దేవతుల పోషవ్వకు  
  నిండొక్కాపొద్దులు బడుదుమే
  గోల్కోండ ఎల్లవ్వకు

  కొడిపుంజు లెదురిద్దుమే
  ఎములాడ బద్ది పోసుకు 
  కోటొక్క పూజలు జేద్దుమే
  జూబ్లీహిల్సు పెద్దమ్మకు మాతల్లి గంగమ్మకు 

  తెల్ల చీరలే నీకు తెల్ల రైకలే తెల్లా వన్నె గొర్రెపోతు నీకు తెద్దుమే 
  డోలు దెబ్బలే సన్నాయి మోతలే 
  శిగాలూగే శివసత్తులు నీకు ఇష్టమే 

  కనుములు కట్నాలు పెట్టి
  పసుపూ కుంకుమలు బెట్టి 
  కల్లు కుండలు తీసుకొచ్చి
  తల్లీ ముందు శాకబెట్టి 
  కరుణించే దొరసానికి
  పొర్లు దండాలు బెట్టి 
  కడుపులోని కష్టాలు
  ముడుపుగట్టి ముంగటబెట్టి       || ఓ || 

  మరువకుండ దెచ్చినామమ్మా నీకు
  బోనాలే మైసిగండి మైసమ్మ 
  కోరితెచ్చినాము సారెలు నీకు
  ఊరును గాసేటి తల్లీ పోలేరమ్మ 
  సక్కని తల్లి నీకు తొట్టెలంటనే
  సల్లని తల్లీ మీకు మొక్కులంటనే 

  ఏ పేరున పిలిసినా ఆ తీరున పలికేటి అమ్మలగన్నమ్మలకు కోటిదందాలే

  దండీ  బోనం  తీద్దుమే
  బల్కంపేట ఎల్లమ్మకు 
  గండదీపం ఎలిగిద్దుమే
  మాయమ్మా ముత్యాలమ్మకు 
  మత్తా గొలుపు జేద్దుమే
  మాతల్లి మారెమ్మకు 
  పచ్చికుండ బోనమెత్తుదుమే
  పగడాల దుర్గమ్మకు 

  గావు పిల్లలు ఘటము  కుండలు
  యాటా పోతులు యాపారిల్లలు 
  గుగ్గిలం మైసాచి తోటి 
  ఉసగొలిపే  ఊదు పొగలు 

  జో జో మేకమ్మ జోమేకమ్మా  జోమేకమ్మా 
  గావు పిల్లలు నీకు ఘటము కుండాలే ఘటము కుండాలే 

  జో జో మేకమ్మ జోమేకమ్మా  జోమేకమ్మా 
  గావు పిల్లలు నీకు ఘటము కుండాలే ఘటము కుండాలే 

  జో జో మేకమ్మ జోమేకమ్మా   
  జో జో మేకమ్మ జోమేకమ్మా   

  జో జో మేకమ్మ జోమేకమ్మా  జోమేకమ్మా

  గావు పిల్లలు నీకు ఘటము కుండాలే ఘటము కుండాలే 

  ఒక్కేసి డప్పులట   ఒక్కా శివసత్తులట 
  ఒక్కేసి డప్పులట   ఒక్కా శివసత్తులట

  కాలు కదిలీయమ్మో మావురాలెల్లమ్మ గజ్జె కదిలీయమ్మో మావురాలెల్లమ్మ

  గావు పిల్లలు ఘటం కుండలు
  యాటా పోతులు యాపారిల్లలు 
  గుగ్గిలం మైసాచి తోటి 
  ఉసగొలిపే  ఊదు పొగలు 
  గణ గణ గంటల మోతలు 
  ధన ధన  డప్పుల దరువులు 
  గడ గడ గడ ఘాతలు  పెట్టే 
  బైంల్లోన్ల  పెడబొబ్బలు బొబ్బలు 
  బొబ్బలు  బొబ్బలు  బొబ్బలు 

  అవనీ ఏలు తల్లి ఆది శక్తీవమ్మ 
  దివినుంచి దిగిచ్చినా దివ్యజ్యోతివమ్మ 
  లష్కర్ బోనాలు ఏటేట పూజలు 
  కోటొక్క భక్తులతో నీ పాదసేవలు

  జగమేలే తల్లి మాంకాలమ్మా అమ్మా సుగుణాల తల్లి మముగన్నమ్మా 
  జగమేలే తల్లి మాంకాలమ్మా అమ్మా సుగుణాల తల్లి మముగన్నమ్మా 

  లోకాలనుగాసే లోకమాతలమ్మ మీరు 
  జగాలు పాలించే ఆది దేవతలు మీరు 

  దందాలే గోలుకొండ ఎల్లమ్మ 
  దందాలే మైసిగండి మైసమ్మ 
  దందాలే చార్మినారు భాగ్యలక్ష్మమ్మ 
  దందాలే ఉజ్జయిని మాంకాలమ్మా  
  ఈ పాట మనుసులు :
  పాట రాశినాయన  -  తిరుపతి మాట్ల
  పాట కట్టినాయన -  సురెష్ బొబ్బిలి
  డప్పు సప్పుల్లు  - మిట్టు 
  బొమ్మలు దీశినాయన - తిరుపతి, మధు కొత్వాల్
  గమ్మతి జేసినయన - రాహుల్ ఆరెట్టి 
  కత్తిరిచ్చినాయన  - ఊదయ్ కుంబం
  నడిపిచ్చినాయన - సతిష్ మంజీర 
  దొర - దాము కొసనం
  పటేలు - అప్పి రెడ్డి
  Big Bow to MIC TV ..  You are Rocking

 • You might also like

  వ్యాఖ్యలు లేవు:

  వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి