తెలంగాణా పాట

Full width home advertisement

Post Page Advertisement [Top]

Latest News

Rest In Peace Kandikonda Yadagiri Garu

Rest In Peace 🙏 Kandikonda Yadagiri Garu 😭 ఈ వార్త నిజం కాకపోతే బాగుండు అన్నా. ఇంత గొప్ప మనిషిని మళ్లీ ఈ తెలంగాణా పొందగల దా.  నీవు ఎల్లపుడ...
Read More

Rest In Peace నిసార్ గారు

Rest In Peace నిసార్ గారు మీకు పాటాభివందనం🙏 తెలంగాణా పాటను సారవంతం చేసిన కళాకారుడు నిసార్. ఆర్టీసీ కండక్టర్ గా పనిచేసిన నిసార్ తన పా...
Read More

ఇనక వోతివి కదరా

ఇనక వోతివి కదరా  ఇనక వోతివి కదరా ఇనక వోతివి కదరా ఎరుక గలిగిన పదము కొరివి కోని దెచ్చుకొని వనికితేమి ఫలము దయ్యమోలే నిన్ను పట్టుకున...
Read More

మాతోని కలుస్తరా?

అందరికి నమస్తే, అంతా బాగున్నరా? మనకేంది బై సూపర్ ఉంటం. మన తెలంగాణ పాటలమీదున్న పాణం తోని ఎదో సరదాగా మొదలుపెట్టిన ఈ Site ని  బాగా సూస్తు...
Read More

Bottom Ad [Post Page]