మేం పనికిమాలినయ్ రాయం,ఓ Like కొట్టుర్రి సాలు

  • ర౦గారెడ్డి జిల్లా మ౦చాలలో బోరుబావిలో పడి మరణించిన చిన్నారి గిరిజకు నివాళీ.


    ర౦గారెడ్డి జిల్లా మ౦చాలలో బోరుబావిలో పడి మరణించిన చిన్నారి గిరిజకు నివాళీ. పాడుబడ్డ బోరుబావులను ప్రభుత్వం మూసివేఈ౦చాలని డిమా౦డ్ చేద్దా౦. సాధ్యమైనంత వరకు మనమే పుడ్చేయడానికి నడు౦ బిగిద్దా౦.


  • You might also like

    వ్యాఖ్యలు లేవు:

    వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి