మేం పనికిమాలినయ్ రాయం,ఓ Like కొట్టుర్రి సాలు

  • నల నల్ల రేగల్ల నడిసింది పాట by కందుకూరి శంకర్ బాబు


    కందుకూరి శంకర్ బాబు  పాడిన .... నల నల్ల రేగల్ల నడిసింది పాట ,,నాగేటి సాలల్ల నడిసింది పాట

  • You might also like

    వ్యాఖ్యలు లేవు:

    వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి