మేం పనికిమాలినయ్ రాయం,ఓ Like కొట్టుర్రి సాలు

 • సూడసక్కాని తల్లి - సుక్కల్లో జాబిల్లి


  సూడసక్కాని తల్లి - సుక్కల్లో జాబిల్లి
  హొయ్యారే హొయ్యా హొయ్యా - హొయ్యారే హొయ్యా హొయ్యా ॥ 2 ॥
  పల్లవి: సూడ సక్కాని తల్లి
  సుక్కల్లో జాబిల్లి
  నవ్వుల్లో నాగామల్లి
  నా పల్లె పాలవెల్లి
  మళ్లీ జన్మంటూ ఉంటే సూరమ్మో ఓ...ఓ...ఓ...
  తల్లీ నీ కడుపున పుడుతా మాయమ్మా.... ॥ 2 ॥
  ॥ సూడ సక్కాని తల్లి ॥

  చరణం: తొలికూడి కూయంగా
  తెలతెల్ల వారంగా....
  పాలు కడవల్లు నిండా
  పల్లె బంగారు కొండా
  పారుతున్న యేరు
  పచ్చ పచ్చనీ పైరు
  ముత్యాల ముగ్గుల్లో
  సిగ్గు లొలికే పల్లె
  సంక్రాంతి సంబరాలు సూరమ్మో ఓ...ఓ...ఓ...
  అంబరాన్ని తాకే సూడమ్మో ॥ 2॥
  ॥ సూడ సక్కాని తల్లి ॥

  చరణం: పుండ్లున్న సుండున్న
  చీదరించాకుండా
  ఊడిగమెంతో జేసే
  మాయన్న మంగలన్న
  పల్లెంతా మైల దీసి
  మల్లే పువ్వుగా జేసి
  ఓహోహోం ఓహో అంటూ
  పల్లకీ మోలైనావు
  మాడేలును మదిలో తలచీ ఓరన్నా ఓ...ఓ...ఓ...
  ఊరికీ దివిటైనావా మాయన్నా
  నువ్వు ఊరికీ దివిటైనావా మాయన్నా
  ॥ సూడ సక్కాని తల్లి ॥

  జాజిరి జాజిరి జాజిరి హోయ్ ॥ 2॥
  చరణం: మట్టిని ముద్ద జేసి 
  మా కూటికి కుండైనావా
  గౌడన్న కల్లు గీసి
  పల్లెంలే కల్లుబోసీ
  బొద్దంతా బట్ట నెయ్యా
  గుండే దారపు కండే
  ఆరు గజాల చీర
  అగ్గిపెట్టెల్లో పెట్టే
  చేతి కులవత్తులకు ఓరన్నా ఓ....ఓ...ఓ...
  చెయ్యెత్తి దండం పెడతా సాలన్న ॥ 2॥
  ॥ సూడ సక్కాని తల్లి ॥

  చరణం: అల్లల్ల నేరళ్ళ
  గొళ్ల కురుమల మంద
  ఊరు మేలు కోరే
  భీరన్న దండాలన్న
  బొత్తగాలి తిత్తి
  పొద్దంతా ఒత్తి ఒత్తి
  కొడవల్లకు కత్తయినావు
  నాగళ్ళ కర్రయినావు
  కమ్మరి కొలువైనావా... ఓరన్నా...ఓ...ఓ...ఓ...
  మా ఊరికీ చెలిమైనావా మాయన్నా ॥ 2 ॥
  ॥ సూడ సక్కాని తల్లి ॥

  చరణం: కాళ్ళకీ చెప్పయినావు
  దండోర డప్పయినావు
  పల్లెకు చివరనుంటూ
  ఊరికే కాపైనావు
  ఎండ వానల్లో నీవే...
  సేను సెలకల్లో నీవే...
  అయ్యారే మాలన్న
  అన్ని పనులల్లో నీవే
  సరిరారు నీకెవరు ఓరన్నా...ఓ...ఓ...ఓ....
  సల్లంగా ఉండాలి మాయన్న
  నువ్వు సల్లంగా ఉండాలి మాయన్న
  ॥ సూడ సక్కాని తల్లి ॥
  ఓ...ఓ....ఓ... ఓ...ఓ...ఓ...
  రచన: అంద్శై గానం: రమణ
  నత్య దర్శకత్వం: అంతడ్పుల నాగరాజు, 94400 01886
 • You might also like

  వ్యాఖ్యలు లేవు:

  వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి