మేం పనికిమాలినయ్ రాయం,ఓ Like కొట్టుర్రి సాలు

 • అస్సోయ్ దూలా హారతి... కాళ్ల గజ్జెల గమ్మతి by కోదారి శ్రీను
  అస్సోయ్ దూలా హారతి... కాళ్ల గజ్జెల గమ్మతి
  తెలంగాణ లడాయికి కదులుతున్న హిమ్మతి

  అస్సోయ్ దూలా హారతి కాల్లగజ్జెల గమ్మతి
  తెలంగాణ లడాయికి కదులుతున్న హిమ్మతి
  మా ఆకలి కేకలే తెలంగాణ పిలుపులే
  రాష్ట్రమొచ్చేదాకా ఇగ ఆగవు పొలికేకలే
  ॥ అస్సోయ్ ॥

  పోరాటం పొద్దులయ్యి
  ఎర్రకండ్ల పలుగులై
  కుట్రదారు ఎత్తులను
  తిప్పికొట్టె శక్తులై
  పొక్కిలైన వాకిళ్లల్ల దుఃఖాలను తీర్చురా
  ఎక్కిపడే పల్లెలను ఎదలకద్ది కదలరా
  ॥ అస్సోయ్ ॥

  ఎన్నాళ్లీ సయింపులు
  తెగతెంపుల తప్షజరుపు
  ఎంతైనా ఏదైనా
  తెగిస్తేనే తెలంగాణ
  ఆంధ్రవలస వాదులారా ఎల్లకుంటే పాతరే
  పల్లేపల్లే జరుగుతుంది తెలంగాణ జాతరే
  ॥ అస్సోయ్ ॥

  ఆధిపత్య అహంకారులు
  రియల్ ఎస్టేట్ కబ్జగాండ్లు
  మనమీదా ఆంద్రోడేంది
  ఎల్లగొట్టి ఏలుకుందాం
  అటు ఇటుగాని కొజ్జాలు సమైక్యాంధ్రవాదులు
  రాజకీయ నేతలు నాచులున్న కప్పలు
  ॥ అస్సోయ్ ॥

  వివక్షల పాలనలతో
  వికారపు బతుకుజేసి
  వనరులన్ని మలుపుకొని
  అణచివేత దోపిడాయె
  గాయపడ్డ గుండెతడి దండయాత్ర తమ్ముడా
  రగిలిరగిలి పొగలుతుంది తెలంగాణ తమ్ముడా
  ॥ అస్సోయ్ ॥


  పిడికిలెత్త నేర్చినోల్లం
  బరిసె లిసిరి ఉరికినోల్లం
  నైజాముల తరిమినోల్లం
  నాజీలను వంచినోల్లం
  పరాయోన్ని తరమనీకి పెద్దపని కాదురా
  పంపకము జరుగకుంటే అంతపని జరుగురా
  ॥ అస్సోయ్ ॥
  మీ  కోదారి శ్రీను
 • You might also like

  వ్యాఖ్యలు లేవు:

  వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి