మేం పనికిమాలినయ్ రాయం,ఓ Like కొట్టుర్రి సాలు

  • చెరువు పాటల చెలిమె గోరటి వెంకన్న

    గోరటి వెంకన్న ఒకప్పుడు పల్లె అందాల్ని చూసి కనువిందు చెందినోడు.  ప్రపంచీకరణలో బందీ అయిన ఆ పల్లెను చూసి కన్నీరు పెట్టినోడు.  సమస్త త...

    READ MORE