మేం పనికిమాలినయ్ రాయం,ఓ Like కొట్టుర్రి సాలు

 • నా తెలంగాణ, కోటి రత్నాల వీణ

  నా తెలంగాణ,  కోటి రత్నాల వీణ కోటి తెలుగుల బంగారు కొండక్రింద పరచుకొన్నట్టి సరసు లోపల వసించి ప్రొద్దు ప్రొద్దున అందాల పూలుపూయు నా తె...

  READ MORE
 • చెరువు పాటల చెలిమె గోరటి వెంకన్న

  గోరటి వెంకన్న ఒకప్పుడు పల్లె అందాల్ని చూసి కనువిందు చెందినోడు.  ప్రపంచీకరణలో బందీ అయిన ఆ పల్లెను చూసి కన్నీరు పెట్టినోడు.  సమస్త త...

  READ MORE
 • పల్లెపాటకు పట్టాభిషేకం అందెశ్రీ

  పల్లెపాటకు పట్టాభిషేకం అందెశ్రీ అందెశ్రీ ఆయన పాటలు జనబాహుళ్యాన్ని తట్టిలేపే జయకేతనాలు. మాయమైపోతున్న మనిషితనాన్ని వెలికి తీసే శ్...

  READ MORE