మేం పనికిమాలినయ్ రాయం,ఓ Like కొట్టుర్రి సాలు

  • 'మిషన్ కాకతీయ' పై అద్భుతమైన పాట

    తెలంగాణ వ్యవసాయ రంగానికి, చెరువులకు విడదీయరాని బంధం ఉంది.. చెరువులు నిండుగా ఉంటేనే మన పంటలు నిండుగా ఉంటయి... కాకతీయుల స్పూర్తితో మళ్ళీ చెరు...

    READ MORE