మేం పనికిమాలినయ్ రాయం,ఓ Like కొట్టుర్రి సాలు

  • చక్రధర్ గిల్లా అలియాస్ Music Director చక్రి

    చక్రి, బొద్దుగా ఉండి ముద్దు ముద్దు పాటలు మనకందించిన అచ్చమైన తెలంగాణా బిడ్డ, 15 జూన్ 1974 వరంగల్ జిల్లా మహబూబాభాద్, కంబాలపల్లి లో పుట్టిం...

    READ MORE
  • మిత్ర - విమలక్క

    ప్రాస కోసం కాదు, నిజం. ఒకరు అజ్ఞాతం. ఇంకొకరు జ్ఞాతం. ఒకరు కలం. ఇంకొకరు గళం. తెలంగాణంలో ఈ ఇద్దరి యుగళ గీతం అరుణోదయం. ఒక విమోచన. అలియా...

    READ MORE