మేం పనికిమాలినయ్ రాయం,ఓ Like కొట్టుర్రి సాలు

 • పల్లెల్లో పండుగలు ఎంత ముద్దుగుండొ by Vadlakonda Anil kumar


  పల్లెల్లో పండుగలు ఎంత ముద్దుగుండొ,  ఎంత గమ్మతుండో......
  యదికోస్తేనే  మనసు ఊగినట్టు  ఉండో ఉప్పొంగి నట్టు ఉండో ......   ఊరు గుర్తుకు దేప్పించిండు గదా.
 • You might also like

  2 వ్యాఖ్యలు:

  1. ప్రత్యుత్తరాలు
   1. కదా, మన పాటంటెనే కేక, ఇంకా అనీల్ అన్న పాటలు నీకు గాని, మన దోస్తులకు గాని తెలిస్తే చెప్పు, ఇల్ల Post చేద్దాం

    తొలగించు